ਕਲੋਂਜੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ……….

ਕਲੋਂਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੋਂਜੀ ਦਿੱਸਣ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ”ਚ { fennel flower, black caraway, nutmeg flower, Roman coriander. The most common English name for it is Black Seed. or by its scientific name Nigella sativa, kalonji belongs to the buttercup family of flowering plants.}

ਕਲੋਂਜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਯੂਰਵੇਦ ‘ਚ ਵੀ ਕਲੋਂਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੋਂਜੀ ਬਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਂਜੀ ਕੋਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬੁਤ ਕਲੋਂਜੀ ਹੀ ਸਗੋਂ ਕਲੋਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਂਜੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕਲੋਂਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1-ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰੇ

ਇਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇਕ ਚਮਚ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਦਿਨ ‘ਚ 3 ਵਾਰ ਪਿਲਾਓ। ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

2-ਫਿਣਸੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

2 ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ‘ਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ‘ਚ ਨਿਖਾਰ ਆਏਗਾ, ਕਾਲੇ ਧਾਗ ਮਿਟਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

3- ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਏ

10 ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ‘ਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਾਲੋ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ 20~25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ 2 ਵਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖੋ।

4- ਸਿਰਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੋਂਜੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।

5- ਦਮੇ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਦਮੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਕੱਪ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ~ਸ਼ਾਮ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

6- ਦਿਲ ਲਈ

ਜਦੋਂ ਕਲੋਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕਠੇ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਕੱਪ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਹਫਤੇ ਭਰ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

7-ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ

ਗੋਢਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਿਰਕਾ ਇਕ ਕੱਪ ਅਤੇ 2 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿਨ ‘ਚ 2 ਵਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ।

8-ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ

ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਲਾਲਪਣ, ਕੈਟਰੇਕਟ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ‘ਚ 2 ਵਾਰ ਪਿਓ।

9- ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਕਲੋਂਜੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਜੂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, ਅੰਤੜੀ ਅਤੇ ਗਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇਕ ਕੱਪ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਜੂਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ‘ਚ 3 ਵਾਰ ਪਿਓ।

10- ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ

ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਚਾਹ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ‘ਚ 2 ਵਾਰ ਪੀਉ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਕਿਡਨੀ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਸਰਦੀ~ਜ਼ੁਕਾਮ, ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਲਈ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਲਈ, ਫਟੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਸਰੀਰ ‘ਚ ਊਰਜਾ ਭਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.